top of page

חברת אלינור ביוטי  - תנאי שימוש

אנו מודים לכם על שהחלטתם להשתמש בשירותי האתר, אנא קראו היטב את כל הסעיפים המופיעים בתקנון האתר: השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהוה הסכמה מצדך לתנאים אלה.

האמור בתנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

להלן:

 

הקדמה

 1. אתר "אלינור ביוטי" (להלן "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר מציע למכירה את המוצרים, השירותים והמנויים באתר (להלן: "המוכר") ומנוהל ע"י אלינור ביוטי.

 2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.

3. יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר

4. ברכישה רשאים להשתתף בני 18 ומעלה. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת, טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני של הלקוח).

 

שמירה על סודיות המידע אודות הלקוח


5. האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אשר יוזן על ידי המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש לצורך ביצוע איזה מהפעולות על פי הוראות התקנון בכללותן, ו/או כנדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

6. המשתמש יודע כי האתר ומפעיליו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בכדי להימנע מהעברתו לגורמים שלישיים חיצוניים.

פרטי משלוח יועברו לחברת משלוחים לצורך שינוע המוצרים עד לאזור מגורייך.

7. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיו האתר ומפעיליו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו באם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8. האתר ומפעיליו יוכלו להמשיך ולשמור כל מידע אישי של המשתמש, וכן כל מידע בכל הקשור לרכישותיו, ללא הגבלת זמן, והמשתמש מצהיר ומאשר כי הוא נותן בזאת הסכמתו לאמור, כמו גם הסכמתו כי יעשה במידע זה שימוש לצורך בדיקות וחישובים סטטיסטיים וכן כדי להציע למשתתף בעתיד, מוצרים נוספים כלשהם אשר ישווקו על ידי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

9. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, צילומים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר בין שהינם רשומים ובין אם לאו שייכים בלעדית לבעלי אתר "אלינור ביוטי", ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. וכמו כן ע"י אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

10. חל איסור על המשתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר, לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להנפיק רישיון למכור, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של בעלי האתר "אלינור ביוטי".

11. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות, במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים פקודת זכויות היוצרים, באמנות בינ"ל ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק במידע באתר.

 

אופן הרכישה באתר

12.  בשיטת הקניה באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

13. כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף רשאי לקנות באתר. רוב הפריטים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו של המוצר כולל מע"מ. המשתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. כמו כן, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום. כדי לבצע תשלום של הקניה יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי , כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע הקניה.

14. חיוב המזמין בגין עלות המוצר ו\או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אחת מהדרכים לקבלת תשלום המקובלות באתר. המוכר רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או בדרך שנקבעה מראש.

15.  כל המבצע פעולה ו/או קנייה מחברת אלינור ביוטי בין אם היא טלפונית ו/או במייל ו/או דרך האתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לתנאים וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , והדבר יהווה בסיס משפטי.

16. מפעיל האתר יוכל להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר עם הפסקת או השינוי השירות.

17. המשתמש מודע לכך שכל שימוש באתר מבוצע על אחריותו בלבד.

18. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכל המוסר פרטים  כוזבים יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברת אלינור ביוטי עקב כך.

 

המוצרים

19. כל צילום או תמונה המופיעה באתר לצד המוצר\הציוד מיועד להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין הגוונים\ העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון\העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק.

20. אין חברת אלינור ביוטי אחראית על שימוש או אופי השימוש במוצר שנרכש ותוצאותיו, ומבצע ההזמנה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר ותוצאותיו.

21. "אלינור ביוטי" או מפעיליו/בעליו לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק עקיף, ישיר, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים הנמכרים באתר זה או מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

22. במכירת והצגת המוצרים באתר, אין משום המלצה או הבעת דעה או נתינת חוות דעת לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב.

 

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

23. המוכר ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הלקוח, לכתובת בישראל, שהוקלדה בעת הרכישה ויפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. המוכר מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

 

24. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שביתות, שריפה, שיטפון, מלחמה וכו', אתר אלינור ביוטי מסיר אחריות לגבי אספקת המוצרים במועד שנרשם לעיל. במידה ולא יצא משלוח - יוחזר הסכום ששולם במלואו. 

 

25.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית המוכר רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

26. התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו האתר מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. 

27. מועד הוצאת המוצרים למשלוח הוא עד 5 ימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין או כל אמצעי תשלום אחר (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). מעבר לכך זמן ההגעה תלוי בחברת המשלוח. במקרים חריגים ולא נצפים הודעה מסודרת על עיכוב תשלח למזמין המוצר.

28. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה על ידי המוכר דרך משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע"י המשתמש מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה.

29. חברת אלינור ביוטי לא תשא באחריות של כל נזק שהוא שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח.

30. חברת אלינור ביוטי לא תשא באחריות כלפי מזמין המוצר\הציוד בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהחברה סיפקה את המוצר למשלוח.

31. במקומות מרוחקים ונידחים, תיתכן תוספת תשלום בגין משלוח וזאת על פי מחירון חברת המשלוחים/דואר ישראל.

32. המוכר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויזוכה תוך 24 שעות מקליטתה, באם חויב.

סוגי המשלוחים המוצעים


​33. חברת אלינור ביוטי משתמשת בשירותי המשלוח של דואר ישראל באופן:
 

דואר רשום - 24 שח

דואר מהיר אקספרס - 50 שח

א. דואר רשום

משלוח בדואר רשום באחריות המזמין בלבד!

חברת אלינור ביוטי לא תקח אחריות ולא תטפל בכל מקרה של "תקלה בהספקה" .

חברת אלינור ביוטי תספק למזמין את מספר דבר הדואר מעקב מיד לאחר המשלוח.

במקרה תקלה יתנהל הלקוח/המזמין ישירות בעצמו מול חברת דואר ישראל עד גמר הטיפול ולא יבוא בטענות או בדרישה לביטול/החזר כספי אל המוכר.

רק במקרה בו טיפל המזמין מול דואר ישראל והוחלט על אובדן חבילה וסיפק המזמין אישור לכך מדואר ישראל וחברת דואר ישראל הוציאה עבורינו מכתב פיצויים - רק אז יוכל המזמין לבחור בהחזר כספי או לחלופין את הסחורה. 

 

ב. דואר מהיר אקספרס

שירות מתקדם "מהיר אקספרס" של דואר ישראל - שירות משלוחים מהיר של דברי דואר עד משקל של 20 ק "ג מסניף הדואר עד לבית הנמען.

דבר דואר המתקבל בשירות משלוחים למשלוח יימסר לנמען תוך 2 ימי עסקים.

החבילה תגיע עד לדלת הנמען ותמסר כנגד חתימה.
ביטוח: החבילות מבוטחות ע"י דואר ישראל עד לסכום של על 900 ש"ח (שווי הטובין שבחבילה). 

יש להוסיף דמי ביטוח בסך 7 ש"ח עבור כל 900 ש"ח נוסף שהלקוח מעוניין לבטח. 
אפשרות למעקב באינטרנט אחר סטטוס מסירת המשלוח.
הצגת תעודת משלוח חתומה ע"י המקבל באינטרנט.
משלוח הודעת SMS לטלפון הסלולארי של הלקוח עם מסירת המשלוח.

 

ימי שישי, ערבי חג וימי שבתון אינם נכללים במניין ימי העסקים.

שירות זה גם הוא באחריות המזמין בלבד! חברת אלינור ביוטי לא תקח אחריות ולא תטפל בכל מקרה של "תקלה בהספקה". פיצוי כספי במקרה של אובדן בהתאם לתקנות דואר ישראל*

 

במקרה תקלה יתנהל הלקוח/המזמין ישירות בעצמו מול חברת דואר ישראל עד גמר הטיפול ולא יבוא בטענות או בדרישה לביטול/החזר כספי אל המוכר.

 

 

*תנאים והגבלות: יש להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של דואר ישראל.

https://www.israelpost.co.il/madrich.nsf/ItemsTree/A673DE32ED4CBF0BC225750E004BEEE5?opendocument

https://www.israelpost.co.il/content.nsf/pages/222

אופן התשלום

34. התשלום באתר הינו באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק בישראל: ויזה, מאסטרכארד וישראכארט.

35. החיוב הוא בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על ידי הלקוח.

36. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" / "רכישה טלפונית ו/או "עסקת אינטרנט".


מדיניות החזרות וביטולים

37.הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק במידה והמוצרים עוד לא יצאו למשלוח.
בשל רגישות המוצרים לחום ותנאי אחסנה לא נאותים, לא תתבצענה החזרות של המוצרים לאחר הוצאת המוצרים למשלוח. 


38. בעת ביטול עסקה לפי התנאים הרשומים לעיל, המוכר יחזיר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את כספו של הצרכן, וזאת רק במידה שהמוצר לא יצא למשלוח.

39. דמי ביטול: 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך.

 

40. ביטול שליחות - לא יקבל הלקוח החזר עבור עלות המשלוח ובמקרה בו יצאה שליחות אל הלקוח ע"י חברת שליחויות ובוטלה ע"י הלקוח לפני קבלת הסחורה ובמהלך ניסיון הספקה - ישלם הלקוח שליחות כפולה על פי נהלי חברת השליחויות.
 

למוכר יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר.

מבצעים

41. האתר ומפעיליו שומרים על זכותם לפרסם מדי פעם בפעם מבצעים, המבצעים יתבצעו על פי ובהתאם לתנאי המבצע אשר יפורסמו באשר לאותו המוצר.

42. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם הזכות המלאה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים איזשהו מבצע, או אפילו לבטל לחלוטין איזשהו מבצע\ים, לרבות נקודות שנצברו. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין החלטה זו.  

43. המוכר רשאי להגביל את כמות הקנייה, על פי שיקול דעתו.

 

כללי 

44. לחברת אלינור ביוטי יש זכות ללא הודעה מוקדמת לשנות את תקנון האתר, והעיקר שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר.

45. חברת אלינור ביוטי רשאית ללא הודעה מוקדמת ,להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ולהפסיק מכירת מוצר מסוים.  

46. הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים מהמוצרים המוצעים למכירה באתר שמורה בכל עת לחברת אלינור ביוטי.

47. האתר הינו אתר דינאמי, ורשאי לערוך מוצרים\ציוד להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת, כמו כן המחירים והמבצעים באתר דינמיים ומתעדכנים מעת לעת, מפעילי האתר לא יתנו או יזכו לקוחות שרכשו מוצרים בכל זיכוי כספי זה או אחר ,לאחר אישור הזמנה באינטרנט או במייל.

48. אתר "אלינור ביוטי" רשאי לשלוח מידי פעם הודעות בדוא"ל המכילות מודעות פרסומיות וכד'. 

49. המחירים באתר בשקלים ואינם כוללים מע"מ.

50. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר הינו בתי המשפט המוסמכים בישראל ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

הצהרה משפטית רפואית


51. המידע הניתן ע"י חברת אלינור ביוטי, כולל כל התכתבות במייל, כולל הקלטות שמע, פוסטים, בלוגים, תגובות בבלוגים, סרטוני YouTube וסרטונים אחרים וכו', אינו מיועד להחליף את שירותיו של רופא, ואף אינו מהווה קשר רופא-חולה. תוכן הניתן ע"י חברת אלינור ביוטי מסופק אך ורק למטרות מידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי. אל תשתמש במידע זה לצורך אבחון או טיפול במצב רפואי או בריאותי ואל תפסיק שימוש בתרופות מרשם או טיפול רפואי מסוג אחר מבלי להתייעץ עם הרופא המטפל שלך. אם יש לך או שאתה חושד שיש לך בעיה רפואית דחופה, צור קשר מייד עם ספק שירותי הבריאות המקצועיים שלך. כל יישום של המלצות חברת אלינור ביוטי נתון לשיקול דעת הלקוח. חברת אלינור ביוטי אינה אחראית לכל טענה ישירה או עקיפה, אובדן או נזק כתוצאה משימוש בהמלצות טיפוח ו/או ייעוץ יופי הניתן בכתב או בעל פה.

52. דרמה רולר - מדובר במכשיר היוצר פציעה וחידוש העור. השימוש במכשיר זה באחריות הלקוח בלבד.

admin@elinorbeauty.com -  כתובת מייל שירות הלקוחות
 

אנו מאחלים לכם קנייה נעימה ומהנה ומזמנים אתכם ליצור קשר בכל שאלה או עניין.

אלינור ביוטי וצוות האתר


מדניות משלוחים
ביטולים והחזרים
bottom of page